Sasati » Specials » Vluchtelingen en asielzoekers
Sasati: Informatie van A tot Z

Vluchtelingen en Asielzoekers

Vluchtelingen en Asielzoekers Vluchtelingen en asielzoekers zijn nieuws. Dagelijks horen of lezen we erover in de media. In 2014 steeg het aantal asielzoekers in Nederland sterk, als gevolg van een plotselinge hoge instroom van mensen uit Eritrea en uit Syrië. Vaak staan deze mensen op negatieve wijze in het nieuws. Daarom in deze special aandacht voor deze groep. Wie zijn het nou precies, wat komen ze in Nederland doen?

Vluchtelingen wereldwijd

Wie denkt dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland een probleem zijn zou eens een kijkje moeten nemen in diverse vluchtelingenkampen verspreid over de wereld en vaak onder de hoede van de UNHCR (het hoge commissariaat van de vluchtelingen van de VN). In landen als Turkije, Jordanië, Kenia en Soedan is het aantal vluchtelingen schrikbarend. Dit zijn landen in de buurt van diverse brandhaarden en daarmee de plaatsen waar de meeste vluchtelingen terecht komen. Alleen degenen die over meer geld en geluk beschikken kunnen de stap wagen om naar Europa of andere westerse landen te vluchten. En hierbij worden ze dan vaak het slachtoffer van mensensmokkelaars of nog erger mensenhandelaars.

Toename asielzoekers

In 2014 waren vluchtelingen en asielzoekers vrijwel voortdurend in het nieuws. Vooral van april dat jaar, toen er een plotselinge enorme instroom van Eritrese vluchtelingen plaatsvond. Daarna steeg het aantal vluchtelingen uit Syrië enorm. Dit alles had tot gevolg dat het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers in het gehele land nieuwe asielzoekercentra opende. Wat diverse malen op verzet stuitte in diverse gemeenten. Aan het einde van 2014 zaten er rond de 30.000 mensen in AZC's verspreidt over Nederland.

Speciale groepen

Er zijn diverse speciale groepen asielzoekers. Een belangrijke groep is die van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Hierbij gaat het om jongeren onder de 18 die zonder ouder of voogd naar Nederland komen. Voor hen is speciale opvang aanwezig en zij krijgen een voogd toegewezen die hun rechten kan beschermen. Ook zijn er mensen die uitgenodigd worden om naar Nederland te komen, dit zijn vluchtelingen wier situatie zo schrijnend is dat ze in aanmerking komen voor hervestiging.

De mens achter de vluchteling

Vroeger is een ander land is het indrukwekkende boek van de Vlaamse journaliste Catherine Vuylsteke. In haar boek volgt ze een aantal minderjarige vluchtelingen bijna een jaar. Ze laat hun achtergrond zien en hoe het hen nu vergaat in België. Voor wie wil weten wie al die jonge mensen zijn die naar het Westen vluchten is het boek een geweldige eye-opener.
recensie

Recensie: Vroeger is een ander land

Vroeger is een ander land is het indringende boek van de Vlaamse journaliste Catherine Vuylsteke. In haar boek laat ze acht minderjarige alleenstaande vluchtelingen (in Nederland ook wel AMV'ers genoe…

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV-ers) zijn een steeds groeiende groep binnen de wereld van de asielzoekers. Het gaat hierbij om jongeren onder de achttien die zonder begeleiding van ouder…

Uitgenodigde Vluchtelingen

Het asielbeleid is een hot issue in de Nederlandse media. Er is echter een groep waar maar weinig mensen aan denken in het vluchtelingendebat: de groep van vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland k…
Gepubliceerd door Sasati op 30-03-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!