Sasati » Specials » Genocide

Genocide Wereldwijd

De eerste grote genocide waar de wereld serieus op reageerde was die op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor en daarna hebben er echter nog vele andere genociden plaatsgevonden. Op sommige kwam een felle reactie vanuit de buitenwereld, anderen gebeurden zonder dat er veel aandacht aan werd besteed. In deze Special aandacht voor diverse genociden, bekende en minder bekende.

Genocide

Wat is genocide precies, waar komt het woord vandaan? In een artikel aandacht voor het begrip op zich. De fases die zo'n proces meestal doorloopt.

Daarnaast aandacht voor diverse genociden:

  • Armenië: tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in het Ottomaanse Rijk ruim een miljoen Armeniërs afgeslacht. De Turken ontkennen deze genocide tot op heden.
  • Bosnië: de eerste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog en voor Nederland extra schokkend vanwege de betrokkenheid van de Nederlandse VN-soldaten van Dutchbat.
  • Cambodja: in Cambodja moordde de Rode Khmer een groot deel van de eigen bevolking uit. Iedereen die enigszins afweek van wat de Rode Khmer voor ogen had verkeerde in levensgevaar.
  • Congo: in Congo speelt zich tot op de dag van vandaag een genocide af. Het is de bloedigste strijd sinds de Tweede Wereldoorlog en voorlopig lijkt er geen einde aan te komen.
  • Darfur: de eerste genocide van de 21ste eeuw. In Soedan worden tot op dit moment systematisch dorpen ontvolkt.
  • Guatemala: in dit Midden-Amerikaanse land werden systematisch de Maya-indianen vermoord, hen werd betrokkenheid bij het communisme verweten, maar eigenlijk heerste er al eeuwen een haat tegen de inheemse bevolking.
  • Namibië: een vergeten genocide. De Duitse kolonisten roeiden willens en wetens twee inheemse groepen uit: de Herero en de Nama. Deze genocide was een voorproefje van de latere genocide op de Joden en Zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • Oekraïne: dit is een speciaal geval. Stalin moordde de Oekraïense bevolking uit door hen uit te hongeren. De Oekraïeners noemen dit de Holodomor, een genocide door honger.
  • Rwanda: wat er in Rwanda gebeurde schokte de wereld. In 100 dagen werden ruim 800.000 mensen vermoord, meest Tutsi's. De VN stonden erbij en keken er naar.

In deze Special geen aandacht voor de Holocaust of Shoah, een kort artikel kan daar geen recht aan doen. Op internet is een enorme hoeveelheid informatie te vinden over deze gruwelijke genocide, geschreven door mensen die daar erg veel van weten. Voor de mensen die er in geïnteresseerd zijn zijn hier een aantal goede sites: www.ushmm.org, www.auschwitz.dk, www.holocaust-history.org en www.holocaustsurvivors.org.
Genocide als Misdaad

Genocide als Misdaad

Na de Tweede Wereldoorlog zag de wereld wat er met de Joden gebeurd was, de Holocaust had 6 miljoen Joden het leven gekost. Om geen andere reden dan hun Joodse komaf. Nooit meer, werd er gezegd, nooit…

Genocide: Armenië

De genocide in Armenië was een van de eerste van de twintigste eeuw, maar werd snel door de wereld vergeten. Het meest trieste is misschien nog wel dat de genocide tot op de dag van vandaag vaak niet…

Genocide: Bosnië

De genocide in Bosnië schokte Europa en misschien wel vooral Nederland, vanwege de betrokkenheid van de Nederlandse VN-soldaten al daar, Dutchbat. De genocide in Bosnië was de eerste in Europa sinds d…

Genocide: Cambodja

De heerschappij van de Rode Khmer (of Khmer Rouge) in Cambodja is een van de meest veelsprekende vormen van genocide. Zelden is een land zo snel en zo totaal tot een grote gevangenis en dodenkamp gewo…

Genocide: Congo

Congo is een land dat wat natuurlijke hulpbronnen betreft tot de rijkste ter wereld behoort. Maar in realiteit is het land een van de armste en gewelddadigste ter wereld. Het staat bekend als het gebi…

Genocide: Guatemala

De genocide die in Guatemala plaatsvond was er een op de inheemse bevolking, die vanaf het moment dat de Europeanen het gebied waren binnengedrongen in een minderwaardige positie terecht waren gekomen…

Genocide: Namibië

Namibië is niet het eerste land waar men aan denkt bij genocide, maar tussen 1904 en 1907 vond hier de eerste genocide van de twintigste eeuw plaats. Het gebied was op dat moment in de handen van de D…

Genocide: Oekraïne

Hoewel de meningen verschillen of de hongersnood die in de jaren dertig van de twintigste eeuw plaatsvond in Oekraïne daadwerkelijk een genocide te noemen is, zijn er veel tekenen die daar op wijzen.…

Genocide: Rwanda

De genocide in Rwanda schokte de wereld, in 1994 werden in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 mensen, voornamelijk Tutsi's op gruwelijke wijze vermoord. De wereld greep pas in toen het te laat was.…
Gepubliceerd door Sasati op 11-11-2012, laatst gewijzigd op 13-11-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.