Sasati » Specials » Kinderen

Kinderen in Kwetsbare Situaties

Kinderen zijn vaak de zwakste leden van een samenleving. Afhankelijk als ze zijn van de volwassenen om hen heen kan het makkelijk misgaan wanneer die volwassenen hun taak niet goed uitvoeren. Of wanneer de samenleving waarin ze leven hen het leven bijna onmogelijk maakt door wat voor redenen dan ook.

Oorlog en Honger

Oorlog en honger maken veel slachtoffers onder kinderen. Honger kan leiden tot de dood, maar veel vaker leidt het tot lichamelijke en geestelijke problemen, wanneer kinderen op langere termijn steeds net te weinig eten, heeft dat sluipend een hele grote invloed. Kinderen kunnen op diverse manieren het slachtoffer worden van oorlog. De oorlog kan hen tot wezen maken, maar ze kunnen zelf ook geronseld worden als kindsoldaten. Ook aandacht voor wat de burgeroorlog in Syrië met kinderen doet.

Meisjes

Zijn kinderen vaak een zwakke partij, meestal hebben meisjes het nog veel zwaarder dan jongens. In veel culturen gaat in de eerste plaats de aandacht uit naar jongens, meisjes komen op de tweede plaats. Dit zorgt voor minder onderwijs, minder ontwikkeling en vaak zelfs een mindere gezondheid omdat in geval van voedseltekort het leeuwendeel naar de jongens gaat. Daarom in deze Special extra aandacht voor meisjes: Wereldmeisjesdag op 11 oktober, het gruwelijke verschijnsel van kindbruidjes en wat de media doet met het zelfbeeld van veel meisjes.

Ontvoeringen

Met de toenemende globalisering zijn internationale en interculturele huwelijken steeds gewoner. Helaas lopen dergelijke huwelijken ook regelmatig mis en soms besluit een van beide ouders dan om de kinderen mee (terug) te nemen naar het land van herkomst. Scheidingen en relaties met kinderen zijn vaak een lastig onderwerp, maar wanneer er internationale complicaties bijkomen, wordt het nog veel lastiger.
De media en het zelfbeeld van meisjes en vrouwen

De media en het zelfbeeld van meisjes en vrouwen

De media zijn overal en we worden voortdurend gebombardeerd met beelden van hoe we er uit zouden moeten zien. Als we maar jong, dun en mooi zijn zullen we succes hebben in dit leven en gelukkig zijn.…

Internationale Kinderontvoeringen

Internationale kinderontvoeringen, door een van de ouders van de kinderen, komen helaas steeds vaker voor. Het beeld in de media is dat van een Arabische moslim die zijn kind naar zijn land van herkom…

Meisjes als Kindbruiden

Jaarlijks worden miljoenen meisjes onder de achttien uitgehuwelijkt. Soms gaat het om meisjes die nog geen tien jaar oud zijn. India is het land met de meeste kindbruiden, zo'n 40% van het totaal. Maa…

Syrische Kinderen en Oorlogstrauma's

De Syrische burgeroorlog treft jong en oud en zoals altijd heeft een oorlog veel impact op de psyche van een mens. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen, die vaak niet volledig beseffen wat er gaan…
Gepubliceerd door Sasati op 16-10-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.