Sasati » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 112 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Afghanistan, een algemene inleiding

Afghanistan is een vrij onbekend land, het komt met name in het nieuws vanwege de burgeroorlog en de nasleep ervan. In dit artikel wordt ingegaan op allerlei algemene zaken die het leven in Afghanista… Sociaal, 26-09-2008
Averroës oftewel Ibn Ruschd

Averroës oftewel Ibn Ruschd

Ibn Ruschd, die in het Westen bekendheid kreeg als Averroës, was een eminent geleerde in zijn tijd. Hij was op veel gebieden actief, maar vooral filosofie, theologie en geneeskunde hadden zijn warme i… Filosofie, 01-11-2007

Avicenna of Ibn Sina

Ibn Sina, of Avicenna zoals hij in het Westen vaak wordt genoemd, was een geleerde die op vele fronten actief was, zijn belangrijkste werken echter hebben betrekking op geneeskunde en filosofie. Zijn… Filosofie, 31-10-2007

Chemische Wapens

In de media horen we geregeld over chemische wapens en chemische oorlogvoering praten. Een goede reden om wat dieper op deze materie in te gaan. Wat zijn chemische wapens precies? Wanneer werden ze vo… Internationaal, 12-03-2013

Chinezen in Indonesië

Lange tijd hebben Chinezen het erg moeilijk gehad in Indonesië en hadden te lijden onder geweld en discriminatie. Dit was al het geval ten tijde van de Nederlandse kolonie Nederlands Indië. In tijden… Internationaal, 30-04-2013

Cubaanse Leider: Fidel Castro

Fidel Castro was het gezicht van de Cubaanse Revolutie en is een controversieel figuur. Sommigen zien hem als de redder van Cuba, die het eiland redde van het kapitalisme en de Amerikaanse inmenging o… Internationaal, 20-05-2013

De Boeddha's van Bamiyan

Toen de Taliban in Afghanistan in 2001 besloten om de eeuwenoude Boeddha-beelden in de Bamiyan Vallei te vernietigen was de hele wereld in rep en roer. Deze prachtige, goed bewaard gebleven beelden ma… Sociaal cultureel, 09-10-2008

De Druzen, minderheid in het Midden-Oosten

De Druzen zijn een vrij onbekende minderheid in het Midden-Oosten, of om meer precies te zijn in Syrië, Libanon, Jordanië en Israël, waar ze vooral in de bergachtige streken wonen. Hun religie, die ui… Religie, 22-08-2007

De Eerste Feministische Golf

De geschiedenis van het feminisme valt uiteen in drie golven. De eerste golf werd vooral gekenmerkt door de strijd voor kiesrecht, zowel actief als passief. De tweede golf was vooral een strijd om het… Man en vrouw, 13-04-2012

De etnische groeperingen in Afghanistan

Het moderne Afghanistan is meestal op een negatieve manier in het nieuws. Afghanistan is echter meer dan een land van oorlog en ellende, het is een land met een kleurrijke en diverse geschiedenis en b… Sociaal cultureel, 22-09-2008