Sasati » Mens en Samenleving
Sasati: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 128 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Achtergronden van het Islamisme

In dit artikel wordt de term Islamisme om de extremistische, fundamentalistische Islam aan te duiden die begin 21ste eeuw op zoveel plekken voet aan de grond lijkt te krijgen. Het gaat er hierbij om w… Religie, Islamisme, 11-10-2012
Activiste Irshad Manji

Activiste Irshad Manji

Irshad Manji is met haar boek 'Het Islam dilemma' in een klap wereldberoemd geworden. Deze Canadese moslima is hét voorbeeld van een moderne, geintegreerde migrant. En de New York Times beschrijft haa… Religie, Islam moderne tijd, 08-11-2007

Afghanistan, een algemene inleiding

Afghanistan is een vrij onbekend land, het komt met name in het nieuws vanwege de burgeroorlog en de nasleep ervan. In dit artikel wordt ingegaan op allerlei algemene zaken die het leven in Afghanista… Sociaal, Afghanistan, 26-09-2008

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV-ers) zijn een steeds groeiende groep binnen de wereld van de asielzoekers. Het gaat hierbij om jongeren onder de achttien die zonder begeleiding van ouder… Sociaal, Vluchtelingen en Asielzoekers, 22-03-2015
Averroës oftewel Ibn Ruschd

Averroës oftewel Ibn Ruschd

Ibn Ruschd, die in het Westen bekendheid kreeg als Averroës, was een eminent geleerde in zijn tijd. Hij was op veel gebieden actief, maar vooral filosofie, theologie en geneeskunde hadden zijn warme i… Filosofie, 01-11-2007

Avicenna of Ibn Sina

Ibn Sina, of Avicenna zoals hij in het Westen vaak wordt genoemd, was een geleerde die op vele fronten actief was, zijn belangrijkste werken echter hebben betrekking op geneeskunde en filosofie. Zijn… Filosofie, 31-10-2007

Chemische Wapens

In de media horen we geregeld over chemische wapens en chemische oorlogvoering praten. Een goede reden om wat dieper op deze materie in te gaan. Wat zijn chemische wapens precies? Wanneer werden ze vo… Internationaal, 12-03-2013

Chinezen in Indonesië

Lange tijd hebben Chinezen het erg moeilijk gehad in Indonesië en hadden te lijden onder geweld en discriminatie. Dit was al het geval ten tijde van de Nederlandse kolonie Nederlands Indië. In tijden… Internationaal, Indonesië, 30-04-2013

Cubaanse Leider: Fidel Castro

Fidel Castro was het gezicht van de Cubaanse Revolutie en is een controversieel figuur. Sommigen zien hem als de redder van Cuba, die het eiland redde van het kapitalisme en de Amerikaanse inmenging o… Internationaal, 20-05-2013

De Boeddha's van Bamiyan

Toen de Taliban in Afghanistan in 2001 besloten om de eeuwenoude Boeddha-beelden in de Bamiyan Vallei te vernietigen was de hele wereld in rep en roer. Deze prachtige, goed bewaard gebleven beelden ma… Sociaal cultureel, 09-10-2008
Schrijf mee!