Sasati » Specials » Koude oorlog

De Koude Oorlog

In deze special aandacht voor aan de Koude Oorlog gerelateerde onderwerpen. De Koude Oorlog begon direct na de Tweede Wereldoorlog, hoewel er ook daarvoor al wrijving bestond tussen de communistische Sovjet-Unie en de Verenigde Staten met hun kapitalistische denkwijze.

Het conflict

De Koude Oorlog werd gekenmerkt door een toenemende spanning tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Een van de gevolgen van het conflict was de wapenwedloop, waarbij beide partijen uit angst voor de ander zich op steeds grotere schaal bewapenden. Het conflict werd niet met wapens uitgevochten, vandaar de term Koude Oorlog, maar er vonden wel steeds 'schermutselingen' plaats in allerlei delen van de wereld. Eerst was dat met name Europa, dat na de Tweede Wereldoorlog min of meer werd opgedeeld in een communistisch oosten en een democratisch westen, daarna verspreidde het conflict zich over de gehele wereld, naar Azië, met Viëtnam, Korea en ook Afghanistan als bekende voorbeelden. Maar ook naar Afrika en Latijns-Amerika.

De artikelen

Op de eerste plaats is er een artikel waarin de Koude Oorlog in zijn algemeenheid centraal staat. Daarnaast zijn er artikelen over conflicten die direct gerelateerd waren aan de Koude Oorlog: de oorlog in Korea, de opstand in Hongarije, de Praagse Lente, de Suez crisis, de blokkade van Berlijn en het dieptepunt van de Koude Oorlog, de Cuba-crisis, waarbij de wereld op de rand van een kernoorlog balanceerde, maar waarbij president Kennedy en president Chroetsjov uiteindelijk de boel met een sisser af lieten lopen.

De blokkade van Berlijn

De blokkade van Berlijn was een van de eerste beproevingen van de Koude Oorlog. Berlijn, dat door de Geallieerden verdeeld was in vier zones, maar in zijn totaal in de Sovjet-zone lag, werd door de Ru…

De Cubaanse raketcrisis

De Cubaanse raketcrisis of Cuba-crisis in 1962 was het dieptepunt in de Koude Oorlog en de bracht de wereld aan de rand van een nucleaire oorlog. Op het laatste nippertje wisten president Kennedy en p…

De Koude Oorlog

Hoewel het tijdens de Koude Oorlog nooit tot een direct treffen kwam tussen de twee hoofdrolspelers, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, waren er altijd wel gewapende conflicten in deze periode die…

De oorlog in Korea 1950-1953

De oorlog in Korea was het eerste grootschalige conflict waarbij de grootmachten van de Koude Oorlog een belangrijke rol speelden. De communisten van Noord-Korea werden gesteund door de Sovjet-Unie en…

De Praagse Lente van 1968

De Praagse Lente was een kort opbloeien van een democratisch socialisme in Tsjechoslowakije in 1968. Dit experiment werd al snel onderdrukt toen troepen van het Warschau-pact het land binnentrokken en…

De Suez Crisis van 1956

Hoewel de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie geen directe rol speelden in de Suez Crisis, maakte ook deze crisis deel uit van de Koude Oorlog en speelde beide grootmachten op de achtergrond een belang…

Opstand Hongarije 1956

De opstand van de Hongaren in 1956 was een van de eerste tekenen dat Oost-Europa zwaar te lijden had onder het Sovjet-regime. Veel Hongaren ontvluchtten het land en kwamen onder andere ook in Nederlan…
Gepubliceerd door Sasati op 18-09-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.