Sasati » Specials » Mesopotamie

De wieg der beschaving: Mesopotamië

De wieg der beschaving: Mesopotamië Mesopotamië, het tweestromenland, wordt ook wel beschouwd als de wieg der beschaving en niet zonder reden. Vele zeer oude beschavingen vonden hier hun oorsprong. In deze Special aandacht voor een aantal van die beschavingen.

Wieg der Beschaving

Mesopotamië of het Tweestromenland wordt wel beschouwd als de wieg der beschaving. Zeer veel beschavingen lieten hier hun sporen na en beïnvloedden elkaar. Historisch gezien is dit gebied een van de interessantste ter wereld. De Arameeërs lieten een taal na die tot op de dag van vandaag gesproken wordt in sommige streken. Hun rijk was niet groot maar hun taal werd dominerend in een groot deel van het Midden-Oosten. De afkomst van een volk zoals de Hittieten is in nevelen gehuld. Omdat veel van deze volkeren handel dreven, reikte hun culturele invloed veel verder dan het directe gebied waar ze woonden.

Veel beschavingen lieten hun sporen achter in Mesopotamië, hieronder een lijstje van een aantal van de belangrijkste:
  • De Sumeriërs 2900-1800 v.Chr.
  • De Akkadiërs 2340-2125 v.Chr.
  • De Amorieten 1800-1530 v.Chr.
  • De Kassieten 1530-1170 v.Chr.
  • De Assyriërs 1170-612 v.Chr.
  • De Chaldeeërs 612-532 v.Chr.

De Sumeriërs en Anderen

De Sumeriërs heersten bijna een millenium in dit gebied en hun cultuur liet in vrijwel alle daaropvolgende beschavingen haar sporen na. Alle volken lieten hun sporen na in de vorm van spijkerschrift, vastgelegd in duizenden kleitabletten. De beroemdste is de codex van Hammurabi, de oudste wettekst ter wereld. Veel van deze volkeren duiken ook op in de Bijbel, soms onder andere namen. Een wereldberoemde stad als Babylon bloeide onder de Akkadiërs.

De beschaving der Akkadiërs

De Akkadiërs kwamen plotseling opzetten als nieuwe beschaving. In korte tijd bouwden ze de stad Akkad, die vervolgens als Babylonië bekend zou worden. Net zo snel als ze waren verschenen verdwenen ze…

De beschaving der Amorieten

De Amorieten maakten voor bijna een half millenium de dienst uit in Mesopotamië. Ze waren de heersers van een groot rijk met Babylon als hoofdstad. Ook de beroemdste wettekst in de geschiedenis, 'de c…

De beschaving der Assyriërs

De Assyriërs woonden al lange tijd in Mesopotamië voor ze ook daadwerkelijk een eigen rijk opbouwden. De grondslag van het rijk was oorlog en verovering, wat leidde tot nieuwe ontdekkingen op het gebi…

De beschaving der Chaldeeërs

De Chaldeeërs, ook bekend als Nieuw-Babyloniërs waren de laatste Semitische heersers in Mesopotamië. Hierna werd kwam de macht in handen van de Perzen en later gingen ook Grieken en Romeinen een rol s…

De beschaving der Hittieten

De Hittieten zijn een mysterieus volk. Lange tijd was er absoluut niets over hen bekend en hun schrift was onleesbaar, terwijl het de stichters waren van een groot rijk dat zich uitstrekte van Turkije…

De beschaving der Sumeriërs

Vanuit de oudste vastgelegde geschiedenis blijkt dat het zuiden van Mesoptamië, het zuiden van het moderne Irak, werd bewoond door de Sumeriërs. Sumerië, in de Bijbel Shinar genoemd, worden beschouwd…
Gepubliceerd door Sasati op 29-05-2008, laatst gewijzigd op 04-09-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties