Sasati » Specials » Opvoeding

Kinderen, Opvoeding en Cultuur

Kinderen, Opvoeding en Cultuur Elke ouder zal het beamen, met tijd en wijle valt het niet mee om kinderen op te voeden. Elke ouder zit af en toe met de handen in het haar. Deze Special zal daar niets aan veranderen. Maar misschien kunnen de artikelen wat nieuwe ideeën introduceren bij de ouder/verzorger.

Borstvoeding

De meeste aanstaande moeders bedenken al voor de geboorte wat ze willen doen: borstvoeding geven, of toch maar voor de fles kiezen. Borstvoeding is zeer gezond, maar kunstvoeding is aantrekkelijk omdat het een makkelijk alternatief is. In het artikel Borstvoeding: Een Cultureel Perspectief aandacht voor hoe andere culturen vaak omgaan met borstvoeding, iets wat heel interessante ideeën op kan leveren. Cultuur speelt een veel grotere rol bij zoiets 'natuurlijks' als borstvoeding dan we vaak denken.

Manieren van Opvoeden

Veel ouders/verzorgers vinden het interessant om boeken en artikelen te lezen over opvoeding. Daarom in deze Special twee niet zo voor de hand liggende manieren van opvoeden: Unconditional Parenting, geïntroduceerd door Alfie Kohn, waarbij belonen en straffen uit den boze zijn. En dan is er het Continuum Concept, een manier van opvoeden die is overgenomen van de Yequana Indianen in Zuid-Amerika. Jean Liedloff woonde jarenlang bij deze stam en zag hoe deze Indianen hun kinderen vol liefde opvoeden, zonder ze voortdurend te belasten met waarschuwingen, straffen en beloningen. Het Continuum Concept betekent terug naar de natuur.

Rivaliteit en Jaloezie

Elke ouder/verzorger met meer kinderen heeft er af en toe (en soms vaker dan hem/haar lief is) mee te maken: ruzie makende en jaloerse kinderen of sibling rivalry. In dit artikel aandacht voor het hoe en wat van die ruzies en jaloezie en tips om er mee om te gaan.

Persoonlijkheid en Geboortevolgorde

In dit artikel aandacht voor de ideeën van Alfred Adler (die lange tijd samenwerkte met Sigmund Freud) over de invloed die plaats in het rijtje van broers en zussen heeft op de persoonlijkheid van een persoon.

Borstvoeding, een cultureel perspectief

In het debat over borstvoeding of kunstvoeding kan het er heftig aan toegaan. Hoewel veel vrouwen in Nederland aanvankelijk voor borstvoeding kiezen gaan ze vaak al snel over op kunstvoeding. Vrouwen…

Het Continuum Concept - Een andere manier van opvoeden

Moderne ouders worden met allerlei verschillende mogelijke vormen van opvoeden geconfronteerd. Wat is de beste manier om met hun kinderen om te gaan? Gaan we straffen en belonen, geven we time-outs of…
Opvoeden zonder belonen en straffen: Unconditional Parenting

Opvoeden zonder belonen en straffen: Unconditional Parenting

Zou het kunnen: Opvoeden zonder belonen en straffen? De meeste mensen zullen hier sceptisch tegenover staan. Toch is dit hetgeen Alfie Kohn beoogt met zijn Unconditional Parenting. Straffen en belonen…
Persoonlijkheid en geboortevolgorde

Persoonlijkheid en geboortevolgorde

Bepaalt de volgorde waarin iemand geboren wordt zijn of haar persoonlijkheid? Is de oudste per definitie een leider en de jongste een verwend kreng? Of liggen de zaken toch wat genuanceerder? Degene d…
Rivaliteit en jaloezie tussen broers en zussen

Rivaliteit en jaloezie tussen broers en zussen

Rivaliteit en jaloezie tussen broers en zussen, of sibling rivalry in het Engels, is iets van alle tijden en culturen. In de Bijbel komt het al voor, met het conflict tussen Kaïn en Abel. Maar dat doe…
Gepubliceerd door Sasati op 16-10-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.