Sasati » Specials » Vrouwen profeet mohammed

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh)

Binnen de Islam mag een man vier vrouwen trouwen, dat is in veel moslimlanden tot op de dag van vandaag vastgelegd in de wet. Mohammed (vzmh) echter trouwde veel meer vrouwen. In deze special aandacht voor de vrouwen van Mohammed (vzmh) en een korte uitleg over het waarom van dit aantal.

Vier vrouwen

De Islam is duidelijk over het aantal vrouwen dat een man maximaal mag huwen: vier. Dit is overigens met regels duidelijk vastgelegd en het wordt niet aangemoedigd. Er is echter een uitzondering op deze regel van vier en dat was de profeet zelf. Dit staat zelfs in de Koran (soera 33:50). Mohammed (vzmh) had op zeker moment negen vrouwen tegelijkertijd. Wat was daarvoor de reden?

Politieke verbintenissen

De huwelijken die Mohammed (vzmh) aanging hadden vaak duidelijk politieke betekenis, hij huwde de dochters van twee van zijn belangrijkste volgelingen en twee andere belangrijke volgelingen trouwden met zijn eigen dochters. Hij versterkte zo de banden met zijn volgelingen. Ook trouwde hij met dochters van belangrijke politieke tegenstanders, zo sloot hij vrede en moedigde zijn tegenstanders aan om zich tot de Islam te bekeren.

Voorbeeld stellen

In de tijd dat de profeet Mohammed (vzmh) leefde was het vrij ongebruikelijk om een weduwe te trouwen, toch deed de profeet dat een aantal malen, om zo een voorbeeld te stellen. Bovendien waren er veel weduwen in die periode van voortdurende oorlogen, wat het belang om deze vrouwen (en hun eventuele kinderen) te huwen extra groot maakte. Met Zaynab trouwde hij om te laten zien dat het geen probleem was om de ex-vrouw van zijn adoptief zoon te trouwen.

Openbaring

De laatste vrouw die hij officieel trouwde was Maymuna. Na dit huwelijk kreeg hij een openbaring dat het genoeg was geweest en dat hij het bij deze negen vrouwen moest laten (soera 33:52) en ze ook niet kon 'vervangen' door bijvoorbeeld van een te scheiden en dan een andere te trouwen.

Meer informatie over de Islam is te vinden in de Specials: De Pijlers van de Islam , Inleiding in de Islam, Islam, Modernisering en Fundamentalisme , Islam, Extremisme en Fundamentalisme en Islam Varia, Diverse Aspecten van de Islam.

De vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Aisha

Aisha is waarschijnlijk de bekendste vrouw van Mohammed (vzmh). Toen ze nog een heel jong meisje was trouwde ze met Mohammed (vzmh), die toen al op middelbare leeftijd was. Veel van de uitspraken van…

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Hafsa

Hafsa was de dochter van Omar, een van de belangrijkste volgelingen van de profeet. Door met haar te trouwen versterkte Mohammed (vzmh) de banden met zijn volgeling.

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Khadija

Khadija en Aisha zijn de meest bekende vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh). Khadija was zijn eerste vrouw en de eerste die zich tot de Islam bekeerde. De eerste moslim was een vrouw.

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Maria

Maria was een vrouw van christelijke komaf. De bronnen zijn niet helemaal duidelijk of ze zijn vrouw was of een concubine.

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Maymuna

Maymuna was een familielid van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was de laatste officiële vrouw van de profeet.

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Safiya

Safiya maakte kennis met de profeet als gevangene, ze maakte deel uit van de 'buit' die het leger gemaakt had bij de slag bij Khaybar.

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Sawda

Sawda was de tweede vrouw van Mohammed, met wie hij trouwde na de dood van Khadija. Zij was degene die voor zijn dochters en huishouden ging zorgen toen hij er alleen voor stond.

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Umm Habiba

Umm Habiba is in het Westen niet zo bekend. Ze was de dochter van Abu Safyan, die aanvankelijk een van de grote vijanden van Mohammed (vzmh) was.

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Umm Salama

Umm Salama en haar man behoorden tot de eerste mensen die zich tot de Islam bekeerden. Na de dood van haar man nam Mohammed (vzmh) haar tot vrouw.

Vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh): Zaynab

Zanyab is een van de minder bekende vrouwen van de profeet Mohammed (vzmh). Zij was zijn nicht en een gescheiden vrouw toen hij met haar trouwde
Gepubliceerd door Sasati op 19-06-2008, laatst gewijzigd op 11-10-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.