Sasati » Specials » Impressionisme

Impressionisme, stroming in de schilderkunst

In deze special ga ik in op het impressionisme, een stroming in de schilderkunst, die min of meer het begin was van de moderne schilderkunst.

Impressionisme

Het impressionisme is een van de meeste bekende en geliefdste stromingen in de schilderkunst. Vrijwel iedereen kent wel een schilderij van Monet of Renoir. Deze schilders behoren tot de beroemdste schilders aller tijden. Het impressionisme is te beschouwen als de eerste stroming binnen de moderne schilderkunst. Daarom is er een artikel toegevoegd over het impressionisme, het ontstaan en de ontwikkeling

Bijzondere schilders

Daarnaast bevat de special artikelen over de belangrijkste impressionistische schilders, zoals Pissarro, die wel de vader van het impressionisme genoemd kan worden. Uiteraard is een belangrijk artikel gewijdt aan Monet, waarschijnlijk de beroemdste impressionist. Ook Renoir en anderen komen aan bod. Verder zijn er artikelen over Gauguin en Manet zijn toegevoegd, zij behoren niet direct tot de stroming maar zijn er wel door beïnvloedt.

Vrouwelijke Impressioniste

In de negentiende eeuw was schilderen voor vrouwen nog niet voor de hand liggend. Toch werd ook Berthe Morisot beroemd als enige vrouwelijke impressioniste. Tegenwoordig wordt ze gezien als een van de belangrijkste schilders van de negentiende eeuw.

Camille Pissarro, vader van het Impressionisme

Camille Pissarro is niet alleen een van de belangrijkste impressionisten, maar heeft ook veel invloed gehad op andere schilders zoals Cézanne en Gauguin.
Claude Monet - Impressionist

Claude Monet - Impressionist

Claude Monet wordt gezien als een van de grondleggers van het Impressionisme, een vernieuwende stroming in de schilderkunst in de tweede helft van de negentiende eeuw.

De impressionist Alfred Sisley

De van oorsprong Engelse Sisley maakte deel uit van de kern van de groep impressionisten die de schilderkunst in de negentiende eeuw ingrijpend vernieuwde.
De schilder Edgar Degas

De schilder Edgar Degas

De schilder Edgar Degas wordt vaak onder de Impressionisten geschaard. Hij maakte echter meer gebruik van klassieke elementen en had een afkeer van buiten schilderen, waardoor hij een geheel eigen sti…

De schilder en beeldhouwer Pierre-Auguste Renoir

Renoir maakte deel uit van de kern van de Impressionisten, een vernieuwende stroming in de schilderkunst in de negentiende eeuw. Renoir is misschien wel de beroemdste schilder uit deze groep, zijn wer…
De Schilder Paul Cézanne

De Schilder Paul Cézanne

Paul Cézanne is een schilder, die een enorme invloed heeft gehad op de twintigste eeuwse schilderkunst. Picasso werkte diens stijl verder uit tot het kubisme, Matisse bewonderde vooral zijn kleurgebru…

Impressionisme, stroming in de kunst

Halverwege de negentiende eeuw kwam er in Parijs een nieuwe kunststroming opzetten: het Impressionisme. In die tijd was deze nieuwe manier van schilderen revolutionair en de stroming was tevens de cat…

Impressioniste: Berthe Morisot

Berthe Morisot is een van de weinige vrouwelijke impressionisten. Ze was echter een vast onderdeel van de groep vernieuwende schilders en nam deel aan zeven van de tentoonstellingen die de groep gaf.
Jean Frederic Bazille

Jean Frederic Bazille

Bazille is een vrij onbekende impressionist, niet door gebrek aan talent, maar doordat hij op jeugdige leeftijd stierf.

Paul Gauguin Post-impressionist

De carrière van Paul Gauguin was een zeer ongebruikelijke. Aanvankelijk was hij een effectenmakelaar, maar zijn passie voor de schilderkunst zette zijn leven volledig op de kop. Zijn kleurenspel was v…
Gepubliceerd door Sasati op 09-01-2008, laatst gewijzigd op 18-08-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.