Sasati » Specials » Antropologie

Culturele Antropologie

In deze Special aandacht voor onderwerpen die gerelateerd zijn aan de culturele antropologie. Binnen de culturele antropologie is er aandacht voor alle facetten van het leven, maar er zijn een aantal zaken die altijd aandacht krijgen: huwelijk & verwantschap en de manier waarop een samenleving in haar levensonderhoud voorziet.

Beroemde antropologen

Op de eerste plaats aandacht voor een aantal van de beroemdste antropologen: Franz Boas, die afrekende met racisme, Bronislaw Malinowski die de participerende observatie uitvond, Margaret Mead, die antropologie bekend maakte bij het grote publiek en Ruth Benedict die als een vrouwelijke pionier in het veld bezig was en antropologie op een afstand wist te bedrijven. Bovendien een artikel over de 'Vader der Antropologie': Herodotus.

Economie

Daarnaast is er aandacht voor de verschillende manieren waarop samenlevingen in hun levensonderhoud voorzien: jagen & verzamelen, pastoralisme, tuinbouw en intensieve landbouw. Aandacht voor deze vier methoden is een belangrijk onderdeel van de antropologie. Antropologen deden aanvankelijk met name onderzoek bij 'primitieve' volkeren, wat meestal betekende dat het ging om mensen die op de eerste drie manieren hun samenleving vorm gaven. Met de toename van de bevolking werden mensen gedwongen om andere manieren te vinden om alle monden te blijven voeden. Inmiddels is intensieve landbouw het meest voorkomend, maar op afgelegen plekken voorzien mensen nog steeds op andere manieren in hun onderhoud. Aanvankelijk hadden antropologen een nogal etnocentrische manier om naar andere culturen te kijken, een cultuur was primitief of modern, waarbij alles wat niet westers was als primitief werd gezien. Later werd bovenstaande indeling gemaakt naar aanleiding van een onderliggend economisch patroon, wat veel invloed heeft op de rest van een cultuur. Er is vaak een positieve correlatie tussen de vorm van economie en bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid, sociale en politieke systemen, complexiteit van zaken als filosofie en technologie.

Huwelijk en Verwantschap

Een ander belangrijk onderdeel binnen de antropologie is huwelijk en verwantschap. Om een duidelijk beeld te krijgen van een samenleving is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de systemen van huwelijk en verwantschap binnen een samenleving. Dit geeft vaak veel informatie over de desbetreffende samenleving. In het verlengde daarvan ligt de aandacht voor familie binnen de antropologie.

Inheemse Volkeren

Oorspronkelijk deden antropologen vooral onderzoek in gebieden ver weg, onder onbekende volkeren. Die volkeren worden tegenwoordig vaak omschreven als inheemse volkeren. Daarom ook aandacht voor deze inheemse volkeren.

Franz Boas Antropoloog

Franz Boas is een van de grondleggers van de culturele antropologie. Hij is ook degene die andere beroemde antropologen, zoals Ruth Benedict, Alfred Kroeber en Margaret Mead opleidde. Bovendien weerle…

Bronislaw Malinowski Antropoloog

Bronislaw Malinowski is een van de grootste antropologen allertijden. Hij is degene die aan de wieg stond van het antropologisch veldonderzoek, een vernieuwing in een tijd waarin de meeste onderzoeker…

Margaret Mead Antropologe

Margaret Mead was de bekendste antropoloog ooit. In de Verenigde Staten bereikte ze een ongekende status met haar boeken over kinderen, opvoeding en rollenpatronen in andere culturen.

Ruth Benedict Antropologe

Ruth Benedict is een van de bekendste cultureel antropologen en een pionier in dit vakgebied. Ze werd vooral beroemd door haar boek 'Patterns of Culture' en door een boek over Japanse cultuur.

Jagers en Verzamelaars

Hoewel er heden ten dage nauwelijks meer culturen bestaan die zich enkel en alleen bezig houden met jagen en verzamelen, is deze fase in de menselijke geschiedenis toch zeer lang geweest. Vanaf het be…

Levenswijze: Pastoralisme

Het pastoralisme, waarbij mensen rondtrekken met gedomesticeerde dieren, is een manier van leven die ook vandaag de dag nog in veel gebieden te vinden is.

Tuinbouw of horticulture

Naast jagen & verzamelen en pastoralisme is tuinbouw of horticulture een derde manier waarop veel volkeren in hun levensonderhoud voorzien. In dit artikel wordt ingegaan op wat tuinbouw precies is, wa…

Intensieve landbouw

Naast jagen & verzamelen, pastoralisme en tuinbouw is intensieve landbouw de vierde manier waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien. Deze vorm van landbouw heeft grote gevolgen gehad voor de ontw…

Huwelijk en Verwantschap

Huwelijk en verwantschap zijn zaken die in elke samenleving voorkomen en ze vormen een belangrijk onderdeel van een samenleving . Toch kan aan beiden op veel verschillene manieren vorm worden gegeven.…
Herodotus van Halicarnassus

Herodotus van Halicarnassus

Herodotus wordt wel beschouwd als de eerste historicus en etnograaf. Hij was een echte wetenschapper, die interviews hield, boeken las, om zo tot zijn eigen conclusies te komen. In een tijd dat geschi…

Inheemse Volkeren

De groep inheemse volkeren over de gehele wereld is groot en zeer divers. Toch delen al deze groepen een aantal kenmerken, die ondanks de enorme verscheidenheid hen toch allemaal onder die term kan va…

De Oorsprong van Familie

Hoewel we waarschijnlijk nooit precies zullen weten hoe de familie ontstaan is kunnen we via diverse bronnen wel waardevolle ideeën hierover opdoen. Jagers en verzamelaars en primaten kunnen ons helpe…
Gepubliceerd door Sasati op 18-10-2008, laatst gewijzigd op 16-10-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.