Sasati » Specials » Geschiedenis syrie

De geschiedenis van Syrië

Pas na de Eerste Wereldoorlog ontstond Syrië uit de failliete boedel van het Ottomaanse Rijk. De moderne grenzen tussen de landen in het Midden-Oosten zijn grotendeels door Frankrijk en Groot-Brittannie getrokken. De centrale ligging van Syrië op een vruchtbaar kruispunt tussen twee continenten bepaalt voor een groot deel de oeroude geschiedenis. In Mesopotamië, het oostelijke deel van de Vruchtbare Halve Maan, woonden al mensen rond 4000 v. Chr. in de eerste steden. Zij bedachten het schrift en ontwikkelden een wetgeving, een literatuur en een godsdienst. Vandaar dat over de Vruchtbare Halve Maan wordt gesproken als de bakermat van onze beschaving. Omdat het gebied in het oosten en zuiden niet door een natuurlijke grens wordt beschermd, was het een komen en gaan van steeds nieuwe volkeren. Al vroeg ontspon zich een uitgebreid network van handelsroutes die zich uitstrekten tot in China.

Hieronder volgen in het kort de historische periodes en de gebeurtenissen die toen in Syrië plaats vonden. In de artikelen in deze special behandel ik een aantal periodes apart. Op de eerste plaats de vroegste beschavingen van ongeveer 10.000 v.Chr. tot 550 v.Chr. Vervolgens een artikel over Syrië tijdens de Oudheid, een artikel over de Islamitische periode in Syrië en als laatste een artikel over het moderne Syrië van na 1920.

Vroege Bronstijd:

Soemerische steden in Mesopotamië en Syrië. Mari en Ebla. Sargon van Akkad verovert Mesopotamië en Syrië.

Midden Bronstijd:

Amorieten in Syrië. Babyloniërs onder Hammurabi verwoestten Mari.

Late Bronstijd:

Egyptisch-Hittitische strijd om hegemonie in het Midden-Oosten. Bloei van Ugarit.

IJzertijd:

Invallen van de 'Zeevolken'. Arameëen in Syrië. Assyrische koning verovert Syrië. Neo-Babylonische koning Nebukadnezar verovert Syrië en Palestina. Verwoesting en deportatie.

Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse periodes:

 • 333-326 v. Chr. Alexander de Grote verovert het hele Perzische Rijk. Begin van de 'Hellenisering' van het Midden-Oosten.
 • 312-64 v. Chr.Seleucidische koninkrijk in Syrië. Seleucus Nicator sticht Antiochië, Latakia, Apamea en Doura Europos.
 • 64 v. Chr.Romeinse generaal Pompeius sticht de provincie Syrië en de Dekapolis.
 • 106 n. Chr.Keizer Trajanus lijft het Midden-Oosten in. Provincies Syria en Arabia door Rome gecreeerd. Begin bloei van Palmyra.
 • 244-249 n. Chr. Philip de Arabier is keizer in Rome (afkomstig uit Shahba).
 • 256 n. Chr. Doura Europos valt in handen van de Sassaniden.
 • 272 n. Chr. Legers van koningin Zenobia verslagen door Rome.
 • 284-305 n. Chr. Keizer Diocletianus vervolgt christenen. Verdedingslinie tegen de Perzische Sassaniden.
 • 394 n. Chr. Christendom wordt staatsgodsdienst onder keizer Theodosius.
 • 395 n. Chr. Romeinse Rijk wordt verdeeld in een oostelijk en westelijk rijk.
 • 476-491 n. Chr. De kerk van St. Simeon de Pilaarheilige wordt gebouwd.
 • 6de eeuw n. Chr. Ghassaniden in de Hauran verdedigen het Byzantijnse Rijk tegen de Sassaniden.

Arabisch en Islamitische periodes:

 • 634-635 Moslimse generaal Khalid Ibn al-Walid verovert Syrië.
 • 661-750 Omayyadisch kalifaat met hoofdstad Damascus.
 • 750-1258 Abbasidisch kalifaat met hoofdstad Baghdad.
 • 944-1003 Hamdanidische prinsen regeren Noord-Syrië.
 • 1070-1144 Seljukse sultans regeren over Syrië.
 • 1098 Kruisvaarders arriveren.
 • 1128-1181 Zenguid dynastie.
 • 1144 Begin van de strijd tegen de Kruisvaarders door atabeg Zengi, voorgezet door zoon Nur ad-Din.
 • 1171-1260 Ayyubidische dynastie.
 • 1174-1193 Saladin verovert belangrijkste kruisvaardersbolwerken.
 • 1258-1260 Mongoolse invallen.
 • 1249-1517 Mamelukken-dynastiëen.
 • 1400 Laatste Mongoolse inval door Timur.
 • 1517-1918 Ottomaanse sultanaat met hoofdstad Istanbul.
 • 1831-1840 Ibrahim Pasha, de Egyptenaar, verovert Syrië.
 • 1918-1920 Koning Feisal 1 in Syrië.

Periode van het Frans Mandaat:

 • 1920-1946 Franse mandaatregering in Syrië.

De Syrisch Arabische Republiek

Syrië in haar huidige vorm ontstond pas na de Eerste Wereldoorlog met de komst van de Fransen. In dit artikel een kort overzicht van de moderne geschiedenis van Syrië.

De vroegste beschavingen van Syrië

Syrië noemt zichzelf 'de wieg der beschaving', dat is niet voor niets. Vele vroege beschavingen hebben hun voetsporen nagelaten op Syrische bodem en van vele van deze beschavingen zijn tot op de dag v…

Syrië in de Oudheid

Tijdens de Oudheid was Syrië het strijdtoneel van vele verschillende groepen, Perzen, Grieken en Romeinen, allemaal probeerden ze greep te krijgen op het gebied, dat op een kruispunt van wat betreft h…

Syrië na de profeet Mohammed

Met de komst van de Islam veranderde er veel in het Midden-Oosten en ook in Syrië. De eerste Islamitische dynastie, die van de Omayyaden, had haar hoofdstad in Damascus. Hoewel latere dynastieën hun h…
Gepubliceerd door Sasati op 10-04-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.