Sasati » Specials » Organisaties en stichtingen

Organisaties en Stichtingen

Organisaties en Stichtingen Organisaties en Stichtingen zijn er in allerlei soorten. Sommige hebben betrekking op de Derde Wereld, anderen houden zich bezig met het milieu of cultuur en weer anderen zetten zich in voor het terugdringen van een bepaalde ziekte. In deze Special aandacht voor een aantal organisaties en stichtingen.

Derde Wereld

Veel stichtingen zetten zich in voor de medemens in de armere delen van de wereld. Veel mensen lijden nog dagelijks honger, moeten hun huizen achterlaten in verband met oorlogen en conflicten of hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Diverse stichtingen in deze Special houden zich met deze kwesties bezig. Op de eerste plaats is daar Stichting Vluchteling, die vluchtelingen in hun eigen omgeving, of dat nu een buurland of het land van herkomst zelf is, opvangt. Hivos en Novib/Oxfam zetten zich in voor armen in diverse delen van de wereld.

Wereldkinderen

Wereldkinderen zet zich in voor kinderen die in een moeilijke positie verkeren. Ze zoeken op de eerste plaats naar oplossing in het gezin of de familie zelf en als dat niet werkt zullen ze verder kijken. De laatste mogelijkheid is interlandelijke adoptie. Ook helpt de stichting adoptiekinderen met het zoeken van hun biologische ouders.

Aids

Stop Aids Now! zet zich in voor een wereld zonder aids/hiv. Enkele organisaties werken samen binnen deze organisatie met het doel om aids terug te dringen. De organisatie richt haar pijlen vooral op jongeren, vrouwen en kinderen.

Milieudefensie

Milieudefensie zet zich in voor een betere, schonere wereld; een duurzame wereld voor iedereen. Duurzaamheid is het sleutelwoord bij Milieudefensie en daar zet men zich voor in, in Nederland, maar ook daarbuiten.

Cultuur

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, waar Prins Bernhard tot aan zijn dood regent van was, zet zich in voor cultuur, op diverse gebieden. Jaarlijks reikt het Fonds de Zilveren Anjer uit aan een organisatie of persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur.

Aids de Wereld uit: Stop Aids Now!

De missie van Stop Aids Now is: Samenwerken aan een wereld zonder Aids. Dat is geen kleine opgave, aids is een ware epidemie, die dagelijks nieuwe slachtoffers maakt. Dagelijks raken mensen besmet en…

Het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de grootste particuliere cultuurfondsen in Nederland. Het fonds ondersteunt nieuw talent op allerlei gebied en stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederlan…

Hivos - People Unlimited

Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling en vooral de nadruk legt op maatschappijopbouw. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat een gezonde maatschappij,…

Novib Oxfam Ambassadeurs van het Zelfdoen

Novib is een van de grootste en bekendste organisaties voor ontwikkelingshulp in Nederland. Het motto van Novib is Ambassadeurs van het Zelfdoen, waarmee men doelt op hun strategie om mensen te helpen…

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling is de enige hulporganisatie in Nederland die gespecialiseerd is in het helpen van vluchtelingen in de regio zelf. Ze zetten zich in voor vluchtelingen en ontheemden overal waar h…

Zorg voor Kinderen: Wereldkinderen

Ieder kind heeft recht op een liefdevol gezin of een gezinsvervangende situatie. Dat is een van de rechten van het kind en een recht dat door de stichting Wereldkinderen wordt nagestreefd. Waar mogeli…
Gepubliceerd door Sasati op 16-10-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.