Sasati » Specials » Beroemde schilders

Beroemde Schilders

Beroemde Schilders In deze Special aandacht voor een aantal zeer grote kunstenaars. Een aantal van hen mag zonder twijfelen tot de beroemdste ter wereld worden gerekend, zoals Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Maar er is ook aandacht voor oudere meesters, zoals El Greco en Botticelli.

Moderne Kunst

Aandacht voor oude en moderne meesters in deze Special. Het is altijd moeilijk om exact de grens tussen oud en modern aan te geven en wat we nu al weer oud vinden, was toen het geschilderd werd modern. Meestal wordt de grens gelegd bij het Impressionisme, dit wordt gezien als het begin van de Moderne Kunst.

Moderne Schilders

Dat betekent dat hier de schilders Gauguin, Picasso, Mondriaan, Matisse, Cézanne, Degas, Kandinsky, Monet, Chagall, Modigliani en Matisse te beschouwen zijn als moderne schilders. Dat wil niet zeggen dat ze veel overeenkomsten vertonen, ze maken allemaal deel uit van een eigen stijl. Monet is te beschouwen als de grootste impressionist. Modigliani was een meester op zichzelf, hij was zeker modern, maar maakte geen deel uit van de heersende stromingen. Picasso werd vooral bekend vanwege door zijn kubistische werken, maar hij schilderde ook andere stijlen. Cézanne maakte aanvankelijk deel uit van de impressionisten, net als Gauguin, maar beide gingen al snel hun eigen weg. Ook Degas is iemand die wel betrokken was bij de Impressionisten, maar toch vooral zijn eigen weg ging. Mondriaan is de grote schilder van Nederlandse komaf in dit rijtje. Hij werd vooral beroemd door zijn zeer eenvoudig ogende stukken. Mondriaan was de grondlegger van 'De Stijl'. Kandinsky was te beschouwen als een expressionist en zijn werk is deels vergelijkbaar met dat van Matisse. Matisse was een fauvist, maar beide stromingen liggen vaak tamelijk dicht bij elkaar en de schilders experimenteerde met diverse stijlen. Marc Chagall werd beïnvloedt door het kubisme, fauvisme en het surrealisme en zijn jeugd in Rusland, maar was vooral iemand die op zichzelf stond.

Oude Meesters

De Oude Meesters in deze Special zijn El Greco, Velazquez, Botticelli, de Goya en Delacroix. Delacroix werd wel beschouwd als de grootste romantische schilder uit zijn tijd (de eerste helft van de negentiende eeuw). De Spanjaard El Greco was een ongekende grootheid, zijn werk was zijn tijd (1541-1614) ver vooruit en hij schokte zijn tijdgenoten. Maar hij had grote invloed op moderne kunststromingen, vooral op het kubisme. Ook beïnvloedde hij Velazquez, misschien wel de grootste Spaanse schilder aller tijden, die op zijn beurt weer modernere schilders zoals Corot en Coubert beïnvloedde. Francisco de Goya wordt wel gezien als de vader van de Moderne Kunst. Aanvankelijk werkte hij vooral als hofschilder, maar later werd zijn werk meer persoonlijk. En als laatste aandacht voor Botticelli, die ongekende hoogte bereikten tijdens de Renaissance en vervolgens totaal vergeten werd, totdat hij in de twintigste eeuw opnieuw ontdekt werd.
Amedeo Modigliani (1884-1920)

Amedeo Modigliani (1884-1920)

Modigliani is een van de grootste schilders van de twintigste eeuw. Toch wordt hij niet tot een van de bekende scholen uit die tijd gerekend, maar was een kunstenaar die vooral op zichzelf stond. Hij…
Claude Monet - Impressionist

Claude Monet - Impressionist

Claude Monet wordt gezien als een van de grondleggers van het Impressionisme, een vernieuwende stroming in de schilderkunst in de tweede helft van de negentiende eeuw.
De schilder Edgar Degas

De schilder Edgar Degas

De schilder Edgar Degas wordt vaak onder de Impressionisten geschaard. Hij maakte echter meer gebruik van klassieke elementen en had een afkeer van buiten schilderen, waardoor hij een geheel eigen sti…

De schilder El Greco

El Greco is een bijzondere schilder, beeldhouwer en architect. Zijn ongewone manier van schilderen schokte zijn tijdgenoten en tegenwoordig wordt hij gezien als de voorloper van de expressionisten en…

De schilder Pablo Picasso

Picasso is een van de grote namen en vormgevers van de moderne kunst. Hij was een van de meest invloedrijke kunstenaars van de twintigste eeuw en stond aan de wieg van het Kubisme.
De Schilder Paul Cézanne

De Schilder Paul Cézanne

Paul Cézanne is een schilder, die een enorme invloed heeft gehad op de twintigste eeuwse schilderkunst. Picasso werkte diens stijl verder uit tot het kubisme, Matisse bewonderde vooral zijn kleurgebru…

Eugene Delacroix

Delacroix was een Franse schilder en een typisch voorbeeld van de Romantiek uit de negentiende eeuw. Met zijn bijzondere kleurgebruik heeft hij een grote invloed gehad op de Impressionisten, maar ook…

Fauvist Henri Matisse

Henri Matisse was een van de grote vernieuwers van de schilderkunst en maakte deel uit van 'De Fauvisten'.

Francisco de Goya

Francisco de Goya wordt wel gezien als de vader van de moderne kunst. Tevens was hij een van de grootste schilders van Spanje in zijn tijd.

Marc Chagall (Mark Zakharovitsj Shagal) (1887-1985)

Deze van oorsprong Russische kunstenaar werd in zijn werk steeds beïnvloedt door zijn afkomst, het Russische getto Vitebsk en zijn Joodse achtergrond. Zijn stijl werd beïnvloed door het kubisme, fauvi…

Paul Gauguin Post-impressionist

De carrière van Paul Gauguin was een zeer ongebruikelijke. Aanvankelijk was hij een effectenmakelaar, maar zijn passie voor de schilderkunst zette zijn leven volledig op de kop. Zijn kleurenspel was v…

Piet Mondriaan (1872-1944)

Mondriaan is een van de beroemdste schilders die Nederland heeft voortgebracht. Hij werd vooral beroemd vanwege zijn abstracte, bedrieglijk eenvoudige schilderijen. Een groot deel van zijn werkzame le…
Sandro Botticelli (1444-1510)

Sandro Botticelli (1444-1510)

Botticelli is een van de belangrijkste schilders uit de Renaissance. Zijn leven kende grote tegenstellingen. Hij was een tijd zeer beroemd en in trek bij rijke families als de Medici's. Daarna keerde…

Spaanse schilder Diego Velazquez

Diego Velazquez is de meest beroemde Spaanse schilder en een van de grootste schilders aller tijden. Hij was hofschilder aan het Spaanse hof en heeft een enorme invloed gehad op veel andere schilders,…

Wassily Kandinsky

De schilder Wassily Kandinsky wordt wel gezien als een van de vaders van de moderne schilderkunst en de grondlegger van de abstracte schilderkunst in de 20ste eeuw.
Gepubliceerd door Sasati op 16-10-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.