Sasati » Specials » Soedan

Soedan, Land van Tegenstellingen

Soedan is het grootste land van Afrika en tevens een land van grote tegenstellingen. Sinds 9 juli 2011 is het Zuiden van Soedan onafhankelijk, maar dat wil niet zeggen dat er nu vrede in het land heerst. Vooral in Darfur, een streek in het westen duren de problemen voort en is een genocide gaande. Soedan is een land met een complexe geschiedenis en met een enorme variëteit aan culturen, talen en etnische groepen. Daarom in deze Special aandacht voor diverse aspecten van dit land, voor zowel het noorden als het zuiden.

Etnische Groepen en Talen

Op de eerste plaats is er aandacht voor de diversiteit van het land, wat betreft de talen en etnische groepen. Wie iets van het land wil begrijpen kan het beste daar beginnen. In het artikel over de Nuba aandacht voor een aantal stammen in de Nuba Bergen.

Vrouwen

Een artikel over de positie van vrouwen in de grote land. De oorlog en honger hebben een grote invloed op Soedanese vrouwen, maar het is niet allemaal kommer en kwel. Soedan is een van de eerste landen in Afrika die vrouwenrechten vastlegden en ook in het onderwijs en op de banenmarkt doen Soedanese vrouwen het zeker niet slecht.

Zuid-Soedan

Na een lange en uitputtende oorlog is het zuiden van Soedan sinds 2011 onafhankelijk. Een artikel over het ontstaan van deze nieuwe staat.

Genocide

Na een jarenlange oorlog in het zuiden van het land is er sinds een aantal jaren ook een oorlog gaande in Darfur. De situatie is dusdanig dat er gesproken kan worden van genocide, de eerste van de 21ste eeuw.

Warlord

Een recensie van het boek Sporen van Emma, een (auto)biografisch verhaal over een Britse vrouw die met een Soedanese warlord trouwt (de huidige vice-president van Zuid-Soedan).

De Nuba uit Soedan

De Nuba werden in het Westen vooral bekend door de foto's van Leni Riefenstahl, die de jonge mannen van de Nuba vastlegde terwijl ze worstelden of zich mooi maakten. Inmiddels zijn de Nuba ook deel ui…

Soedan: etniciteit en linguïstiek

Soedan is een uiterst complex land, met een grote verscheidenheid aan talen en etnische groepen, waarbij de belangrijkste scheiding die tussen het Arabisch-sprekende en Islamitische noorden en meer di…

Vrouwen in Soedan

Het leven van vrouwen in Soedan is verre van gemakkelijk. Oorlogen en hongersnoden hebben grote gevolgen gehad voor de gehele bevolking, maar vooral voor de levens van vrouwen. Het onderwijs en de gez…
Gepubliceerd door Sasati op 02-12-2012, laatst gewijzigd op 18-04-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.