Sasati » Specials » Inleiding islam

Beginselen van de Islam

Wie op wat voor manier dan ook met de Islam te maken krijgt, hoort vaak allerlei begrippen die nieuw of niet geheel duidelijk zijn. In deze Special aandacht voor allerlei belangrijke aan de Islam gerelateerde zaken.

Koran, de Profeet, Hadith, Sunnah en Jihad

De Koran is de bron van kennis voor moslims, wat is de achtergrond van dit heilige boek? Daarnaast is het leven van de profeet Mohammed (vzmh) van groot belang voor begrip van de religie, daarom een artikel over zijn leven. Uit het leven van de profeet komen de 'hadith' en de 'sunnah' voort, twee begrippen die veel met elkaar te maken hebben. Wat betekenen ze en wat is het verschil? Met de huidige angst voor de extremistische Islam komt ook het begrip 'Jihad' nogal eens voorbij. Maar betekent dit echt 'Heilige Oorlog' of is er hier sprake van communicatie-stoornis tussen moslims en niet-moslims?

Madhabs

Binnen de Islam is er sprake van verschillende juridische systemen, zogenaamde 'madhabs', ook hier wordt in een artikel aandacht aan besteed.

Shi'a en Sunni Islam

De Islam is al snel opgesplitst in twee verschillende grote stromingen: de Shi'a en de Sunna moslims. In het artikel over de Shi'a Islam wordt ingegaan op die splitsing. Het artikel over soefisme gaat in op de meer spirituele kant van de Islam, die hedentendage nogal wordt ondergesneeuwd in de media.

Soefisme

Daarnaast aandacht voor het Soefisme, een meer spirituele kant van de Islam, die een grote invloed heeft en een andere kant van de religie laat zien, dan wat meestal in de media naar buiten komt.

Meer informatie over de Islam is te vinden in de Specials: De Pijlers van de Islam , Islam, Modernisering en Fundamentalisme , Islam, Extremisme en Fundamentalisme, Islam Varia, Diverse Aspecten van de Islam en Vrouwen van de Profeet Mohammed (vzmh).

De heilige Koran

De Koran is het heilige boek van moslims. Voor hen is het het directe woord van God zoals die het aan de profeet Mohammed (vzmh) openbaarde.

Het leven van de profeet Mohammed (vzmh)

Binnen de Islam wordt de profeet Mohammed (vzmh) gezien als de laatste profeet. Hier volgt het levensverhaal van de profeet zoals moslims dit kennen.

Het ontstaan van de Shia Islam

Het onstaan van de Shi'a Islam dateert uit de vroegste tijden van de religie. De scheiding is echter vooral politiek van aard, op religieus gebied zijn de verschillen niet enorm groot. Het grootste on…

Madhabs, Islamitische juridische scholen

Wat is een 'madhab' precies? Kort gezegd is een 'madhab' een methode om religieus materiaal op drie belangrijke gebieden, geloof, religieuze praktijk en recht, uit te leggen. In principe is elke sunni…

Soefisme, mystieke beweging

Soefisme is de naam voor de mystieke tak binnen de Islam. Het was, zeker de eerste eeuwen, een vrijwel volledig individuele vorm van geloven. Niet zozeer een doctrine, maar een manier van religieus de…

Traditie binnen de Islam: Hadith

Wie over de Islam leest komt het woord 'hadith' regelmatig tegen. Maar wat betekent dit begrip nou precies? En welke rol spelen de hadith voor moslims?

Traditie binnen de Islam: Sunnah

Binnen de Islam wordt vaak het woord Sunnah gebruikt. Maar wat is de Sunnah precies?En wat is het verschil tussen hadith en sunnah?
Gepubliceerd door Sasati op 06-11-2008, laatst gewijzigd op 17-08-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.